Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Η διαφορά μεταξύ μεγάλης κλίμακας λούνα εξοπλισμού και εξοπλισμού ψυχαγωγίας μικρών και μεσαίου μεγέθους
- Mar 13, 2018 -

1. Εκτελέστε το ύψος 

Το λειτουργικό ύψος μεγάλης κλίμακας λούνα μηχανημάτων και εξοπλισμού είναι περισσότερο από 2 μέτρα. Το λειτουργικό ύψος λούνα μεσαίων και μικρών μηχανημάτων και εξοπλισμού είναι λιγότερο από 2 μέτρα. Η σειρά 2 μέτρων, εδώ αναφέρεται στην περιοχή δύο μέτρων από το κάτω μέρος του θαλάμου επιβατών.

1009.jpg 

2. λειτουργούσα ταχύτητα γραμμής 

Η γραμμική ταχύτητα μεγάλης κλίμακας λούνα μηχανημάτων και εξοπλισμού που είναι πάνω από 2m/s και η γραμμική ταχύτητα του μικρού και μεσαίου μεγέθους ψυχαγωγίας μηχανημάτων και εξοπλισμού είναι μικρότερη από 2m/s. Η ταχύτητα γραμμής λέγεται πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την τροχιά λειτουργίας του εξοπλισμού, και η κυκλική λειτουργία και παλινδρομικό λειτουργία που εκτελούνται. Ταχύτητα υπολογισμοί είναι σε αυτή την κατηγορία.

1030.jpg 

3. ο αριθμός των επιβαινόντων 

Μεγάλης κλίμακας λούνα μηχανημάτων και εξοπλισμού αναφέρεται σε περισσότερες από 24 επιβάτες και το αντίστοιχο μικρού και μεσαίου μεγέθους ψυχαγωγίας μηχανημάτων και εξοπλισμού έχει λιγότερο από 24 επιβαίνοντες.

1011.jpg

Γνώση του τομέα της βιομηχανίας