Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Πώς να αποτρέψετε αποτελεσματικά την εμφάνιση ατυχημάτων εξοπλισμού ψυχαγωγίας;
- Jan 24, 2018 -

Η χρήση του εξοπλισμού ψυχαγωγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι δεν είναι ασυνήθιστο η σημαντικότερη και η τελική ασφάλεια εξοπλισμού παιχνιδιού, στη χρήση εξοπλισμού αναψυχής λόγω ακατάλληλης λειτουργίας, αυτοδοκιμασίας ή ελλιπούς, η συντήρηση και η συντήρηση ανεπαρκούς αποτυχίας εξοπλισμού ψυχαγωγίας ή παραδείγματα ατυχήματος . Η αποτελεσματική πρόληψη της εμφάνισης ατυχημάτων εξοπλισμού ψυχαγωγίας έχει γίνει η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας διασκέδασης κατά την επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών, τα κοινά αποτελεσματικά μέσα πρόληψης των ατυχημάτων αναψυχής είναι κυρίως τα εξής:

Καταρχάς, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αναψυχής, ιδίως των καθηκόντων του προσωπικού και των διαχειριστών. Δεύτερον, για να προσλάβει και να εκπαιδεύσει υπεύθυνο προσωπικό και προσωπικό διαχείρισης της ασφάλειας, το προσωπικό θα πρέπει να έχει κανονική ικανότητα λειτουργίας, ικανότητα ανίχνευσης βλαβών και ικανότητα χειρισμού έκτακτης ανάγκης. Τρίτον, όταν οι εγκαταστάσεις διασκέδασης τρέχουν, το προσωπικό θα πρέπει να κάνει μια καλή επιθεώρηση εργασίας (ειδικά η συσκευή ασφαλείας για να επιβεβαιώσετε το καθένα), να παρακολουθούν στενά τη λειτουργία του εξοπλισμού, διαπίστωσε ότι το πρόβλημα αμέσως σταματήσει τη λειτουργία του εξοπλισμού. Τέλος, σε αυστηρά σύμφωνα με τα έγγραφα του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού, κάνετε μια καλή δουλειά καθημερινής αυτοελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού.

Ο οδηγός για την πρακτική ασφαλείας παιδικών χαρών και ψυχαγωγικών πάρκων που εκδόθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει: «Ακόμη και αν οι εγκαταστάσεις διασκέδασης παρουσιάζουν ελαττώματα και προβλήματα, εφόσον η χρήση των μονάδων έγκαιρη και αποτελεσματική αυτο-δοκιμή και συντήρηση, καθώς και καλή διαχείριση της λειτουργίας, μπορεί να βρεθεί έγκαιρα επικίνδυνη και να σταματήσει τη λειτουργία του εξοπλισμού, και τελικά να αποφευχθούν τα ατυχήματα.Φυσικά, αν για τους υψηλού κινδύνου σύνθετο εξοπλισμό διασκέδασης, μπορεί να δημιουργήσει τον υπολογιστή το λογισμικό και το τοπικό δίκτυο του συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης της λειτουργίας, θα εξαλείψει τον κίνδυνο ατυχημάτων που προκαλούνται από τους ανθρώπινους παράγοντες, να ενισχύσει σημαντικά την ασφαλή λειτουργία του επιπέδου διαχείρισης του εξοπλισμού ψυχαγωγίας.