Σπίτι > Η γνώση > Περιεχόμενο
Απαιτήσεις αρχικής συντήρησης του εξοπλισμού ψυχαγωγίας
- Jan 24, 2018 -

1, "Ειδικός νόμος για την ασφάλεια του εξοπλισμού" ορίζει ότι ειδικές μονάδες χρήση εξοπλισμού της χρήσης του ειδικού εξοπλισμού θα πρέπει να διεξάγουν τις δικές τους δοκιμές και τη συντήρηση, η κρατική δοκιμή ειδικού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι έγκαιρη δήλωση και αποδοχή της επιθεώρησης. Όταν η αστοχία του ειδικού εξοπλισμού ή η ανώμαλη κατάσταση, η χρήση μονάδων πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση, να εξαλειφθούν οι κρυμμένοι κίνδυνοι ατυχημάτων, προτού να μπορέσουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν.

2, οι κανονισμοί ορίζουν ότι η χρήση ειδικών μονάδων εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την κανονική καθημερινή συντήρηση και την τακτική αυτοελέγχου. Οι ειδικές μονάδες εξοπλισμού στη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την επιθεώρησή τους και την καθημερινή συντήρηση μη φυσιολογικών συνθηκών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

3, την καταχώριση και τη χρήση των κανόνων των προβλέψεων συντήρησης ειδικού εξοπλισμού: η χρήση των μονάδων πρέπει να εκτελεί αυστηρά το σύστημα ειδικού εξοπλισμού συντήρησης, να καθαρίσει την ευθύνη της συντήρησης, την ειδική συντήρηση του εξοπλισμού τακτικά, η συντήρηση του ειδικού εξοπλισμού πρέπει να κρατηθεί από το " Πιστοποιητικό Προεπιλογής Διαχειριστή Εξοπλισμού ", ο αριθμός του προσωπικού πρέπει να είναι κατάλληλος για το φόρτο εργασίας. Η μονάδα δεν έχει τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, πρέπει να αναθέσει τη συντήρηση των ειδικών μονάδων. Η ανατεθείσα Μονάδα Συντήρησης Ειδικού Εξοπλισμού πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση συντήρησης με τη μονάδα χρήσης και να είναι υπεύθυνη για την τεχνική απόδοση της συντήρησης ποιότητας και ασφάλειας. Η χρήση των μονάδων για τη συντήρηση του ειδικού εξοπλισμού, η τεχνική επίδοση της συντήρησης για την ποιότητα και την ασφάλεια αποτελεί ευθύνη της Μονάδας Χρήσης και η μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση πρέπει να επιθεωρείται και να διατηρείται με πλήρη ευθύνη για τον ειδικό εξοπλισμό που αντιμετωπίζεται μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: Α, μια φυσική καταστροφή που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και την τεχνική της απόδοση (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρες ύδατος, σεισμοί, αστραπές, αέρας κ.α.). Β, η εμφάνιση των ατυχημάτων εξοπλισμού, C, σταματήσει να χρησιμοποιεί περισσότερο από 1 χρόνο, μετά από μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση και συντήρηση, να εξαλείψει εντελώς την επίδραση των κινδύνων για την ασφάλεια, πριν να μπορέσουν να τεθούν σε χρήση. Ο ειδικός εξοπλισμός για γενική επισκευή πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της γενικής επισκευής. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς.